PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W ZWOLENIURytm dnia w roku szkolnym 2017/2018


7.00 - 9.00

7.00 - 8.00


8.00

Schodzenie się dzieci w salach oddziałowych i sali dyżurującej:
- we własnej sali - dzieci z oddziałów: I, III, IV, V

- w sali oddziału I - dzieci z oddziału II


Dzieci z oddziału II przechodzą do własnej sali pod opieką nauczyciela.

7.00 - 9.00

Zabawy swobodne (niekierowane), gry i zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne (kierowane), przygotowanie do śniadania.

9.00 - 9.30

Śniadanie

9.30 - 10.30

Zajęcia kierowane o charakterze nauczającym.

10.30 - 12.30

Zajęcia dodatkowe wynikające z realizacji podstawy programowej, spacery i wycieczki, zabawy swobodne. Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe.

12.30 - 13.00

Obiad

13.00 - 14.00

Zabawy kierowane w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, spacery. Przygotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe.

14.00 - 14.10

Podwieczorek

14.10 - 17.00

Rozchodzenie się dzieci. Zabawy swobodne (niekierowane) w sali lub ogrodzie przedszkolnym.

Dzieci z oddziałów I, III, IV i V pozostające w przedszkolu po zakończeniu pracy danego oddziału przechodzą do sali dyżurującej i pozostają pod opieką nauczyciela w oddziale II.

GODZINY PRACY ODDZIAŁÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Oddział I - 6.30-15.30
Oddział II - 8.00-17.00
Oddział III, IV, V - 7.00-16.00
PPNR1©2008.Opracowanie:MPP