PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W ZWOLENIU

           
           

           
                         
                       
                             
           

Praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna

w roku szkolnym 2017/2018 realizowana jest na podstawie programów:

1. „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci”. Małgorzata Kwaśniewska i Wiesława Żaba- Żabińska.

2. „Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu" - Ewa Wodzicka-Dondziłło.

3. „Pan Bóg kocha dzieci” - Program nauczania religii rzymskokatolickiej dla przedszkolaków. - ks. Stanisław Łabendowicz nr AZ-0-01/10.

4. Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej Dla Przedszkolaków „Akademia Aquafresh”.

5. Ogólnopolski Program Edukacyjny dla przedszkoli „Kubusiowi Przyjaciele Natury” organizowany przez markę Kubuś.

6. „Na zdrówko” - program własny autorstwa Agnieszki Piekarz i Jolanty Markowskiej.

7. Program: „Bezpieczne przedszkole”.

8. Program własny: „Mali artyści” – Jolanta Markowska.

9. Program własny: „Mały informatyk” – Małgorzata Pawlik – Paduch.

10. Program aktywności ruchowej: „Skaczące brzdące” – Jolanta Markowska.
           
                         
           

           
           

PPNR1©2008.Opracowanie:MPP