PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W ZWOLENIU

           
           

           
                         
           

           
                         
           

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/20181. Regulamin rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym 2017/2018. (
regulamin.doc)

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017-2018 (do pobrania: wniosek2017-2018.docx )

3. Oświadczenie rodzica o wychowywaniu się dziecka w rodzinie wielodzietnej lub samotnym wychowywaniu dziecka. (załącznik do pobrania:
zal1wniosek.docx )

4. Oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską, pieczę zastępczą nad małoletnim lub sprawującej opiekę.  (załącznik do pobrania:
zal2uchwala.docx )

5. Oświadczenie rodzica o deklarowanym pobycie dziecka w przedszkolu. (załącznik do pobrania:
zal4wniosek.docx )

6. Oświadczenie rodzica o deklarowanym uczestnictwie w zajęciach. (załącznik do pobrania:
zal2wniosek.docx )

7. Oświadczenie rodzica o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego. (załącznik do pobrania:
zal1uchwala.docx )

8. Oświadczenie zgłoszenia jednocześnie więcej niż jednego dziecka z tej samej rodziny. (załącznik do pobrania:
zal3wniosek.docx )

9. Potwierdzenie woli przyjęcia do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu. (załącznik do pobrania:
potwierdzenie2017-2018.doc)


     Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zwoleń.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkola do którego uczęszcza dziecko. od 29 marca 2017r. do 6 kwietnia 2017r.  
2. Przyjmowanie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 7 do 28 kwietnia 2017 roku od 30 maja do 6 czerwca 2017 roku
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 4 do 18 maja 2017 roku od 8 do 9 czerwca 2017 roku
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 19 maja 2017 roku 26 czerwca 2017 roku
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 22 do 26 maja 2017 roku od 27 do 30 czerwca 2017 roku
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 29 maja 2017 roku 3 czerwca 2017r
     

           
                             
           

           
           

PPNR1©2008.Opracowanie:MPP