PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W ZWOLENIU

           
           

           
                         
           

           
                         
           

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019


Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów,
na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zwoleń.
     

           
                             
           

           
           

PPNR1©2008.Opracowanie:MPP