PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W ZWOLENIU

           
           

           
                         
                       
                             
           

PLAN SPOTKAŃ ADAPTACYJNYCH
dla rodziców i dzieci nowo przyjętych do
Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu
w roku szkolnym 2017/2018


27 czerwca 2017 r.(wtorek) - godz. 16.00
- spotkanie informacyjne
dla rodziców.

30 sierpnia 2017 r. (środa) - w godz. 10.00-11.00
- spotkanie informacyjno-adaptacyjne
dla rodziców i dzieci na placu przedszkolnym.

31 sierpnia 2017 r. (czwartek) - w godz. 10.00-11.00
- spotkanie informacyjno-adaptacyjne
dla rodziców i dzieci z wychowawcami w salach.


           
                         
           

           
           

PPNR1©2008.Opracowanie:MPP