PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W ZWOLENIU

           
           

           
                         
                       
                             
           

ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna

     W zajęciach biorą udział dzieci 5 - letnie, które wymagają korygowania wad postawy. Zajęcia prowadzi nauczycielka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu gimnastyki korekcyjnej - Jolanta Markowska..

Zajęcia z terapii pedagogicznej
     Terapia, której celem jest wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości. Zajęcia te prowadzi pani Agnieszka Piekarz - oligofrenopedagog, posiadająca wymagane kwalifikacje zawodowe oraz dodatkowe studia podyplomowe z zakresu kształcenia specjalnego.


Zajęcia logopedyczne
     Zajęcia te prowadzi nauczycielka, która ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną z elementami logopedii. Zajęcia odbywają się z tymi dziećmi, u których zaburzenia mowy powodują zakłócenia w komunikacji językowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycielkę Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu - Jolantę Mazur.


Religia
     Zajęcia z katechezy prowadzone są przez katechetkę - Elżbietę Kotalską. W zajęciach uczestniczą dzieci, których rodzice zadeklarowali chęć uczestnictwa.

Zajęcia muzyczno - rytmiczne

     Zajęcia prowadzą nauczycielki w poszczególnych oddziałach. Mają one na celu rozbudzanie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci oraz rozwjianie zamiłowania do śpiewu, muzyki i tańca. Oddział I - p. Anna Solecka, wtorek 14.15-14.30, Oddział II - p. Iwona Mendel, wtorek 14.15-14.30, Oddział III - p. Anna Kuc, środa 14.15-14.35, Oddział IV - p. Agnieszka Piekarz, środa 14.15-14.35, Oddział V - p. Edyta Chołuj, środa 14.15-14.35.

Koło plastyczne - "Mali artyści"
     W zajęciach biorą udział dzieci 5-letnie. Zajęcia plastyczne prowadzi pani Jolanta Markowska.

Koło informatyczne - "Mały informatyk"
     Zajęcia "Mały informatyk" - zabawy z komputerem przeznaczone są dla dzieci 5-letnich. Zajęcia prowadzi Małgorzata Pawlik-Paduch.           
                         
           

           
           

PPNR1©2008.Opracowanie:MPP